RIIKKA
KARPPINEN

Järkivihreä Lapista

Mie olen Riikka,
25-vuotias kunnanvaltuutettu, ympäristövaikuttaja ja
reservin kersantti Lapista.

Haluan antaa Lapille sekä sen luonnolle ja ihmisille takaisin edes osan siitä kaikesta, mitä olen niiltä saanut. Lappi tarvitsee puolustajan, joka tekee työtä suurella sydämellä.

Jo kymmenen vuoden ajan olen tehnyt pysähtymättä töitä Lapin puhtaan luonnon,  elinkeinojen ja toivorikkaan tulevaisuuden puolesta. Voit lukea lisää minusta täältä.

Pohjoinen tarvitsee politiikkaa, joka näkee pikavoittoja pidemmälle. Tehdään yhdessä Lappi, joka tarjoaa hyvän elämän edellytyksiä myös tulevaisuudessa!

PUHDAS 
LUONTO

Lapissa olemme aina eläneet luonnossa ja luonnosta. Meidän tulee kehittää Lappia kestävällä tavalla. Suojelemalla luontoa me suojelemme myös itseämme sekä edellytyksiämme elää, työskennellä ja harrastaa Lapissa.
Suojelualueillekin pyrkivä kaivosteollisuus, kiihtyvät metsähakkuut, Jäämeren rata ja viimeistenkin vapaana virtaavien vesistöjen valjastaminen on pysäytettävä.

ELINKEINOT 
JA ELINVOIMA

Lappi tarvitsee työtä ja yrittäjyyttä, jotka toimivat luonnon kestokyvyn rajoissa. Kaivostoiminta ei saa kaventaa muiden elinkeinojen, kuten poronhoidon tai matkailun, toimintamahdollisuuksia. Perustulon avulla keikka- ja pätkätyö helpottuu byrokratian vähentyessä.
Peruspalvelut on turvattava asuinpaikasta riippumatta. Viranomaisten, terveydenhuollon ja infrastruktuurin rahoituksesta on pidettävä kiinni.

KOULUTUS
JA TULEVAISUUS

Lapin koulutusmahdollisuudet on turvattava joka asteella. Koulutusleikkaukset on peruttava, ryhmäkokoja pienennettävä ja terveelliset koulutilat taattava.
Lappi on turvattava myös tuleville sukupolville. Tämä edellyttää perinteisten elinkeinojen puolustamista ja uusien, kestävän kehityksen mukaisten innovaatioiden käyttöönottoa maa- ja metsätaloudessa.

MEDIASSA